Info fiscal: SPLIT TVA

În această săptămână a fost adoptat Raportul Comisiei de Buget a Camerei Deputaților cu privire la OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Trebuie subliniat că toate modificările, inclusiv cele aduse de Senat, vor fi aplicabile numai după publicarea Legii de aprobare a OG nr. 23/2017 în Monitorul Oficial al României.(inca nu s-a publicat)

1) au fost modificate plafoanele de datorii restante privind TVA, de la care un plătitor de TVA intră în sistemul split, față de varianta aprobată de Senat, astfel:

  • contribuabili mari de la 1.500 lei la 15.000 lei;
  • contribuabili mijlocii de la 1.000 lei la 10.000 lei;
  • restul contribuabililor de la 500 lei la 5.000 lei.

2) S-au stabilit termene mai mari pentru firmele care vor fi obligate să aplice split TVA:

  • contribuabilii care au datorii restante privind TVA la 31.12.2017, vor intra în sistemul privind split TVA de la 1 martie 2018, dacă nu achită datoriile restante până la 31 ianuarie 2018;
  • contribuabilii care vor înregistra datorii restante de TVA după 1 ianuarie 2018, vor avea o perioadă de 60 de zile calendaristice pentru achitarea datoriilor.  Dacă nu vor achita în această perioadă, vor intra în sistemul privind split TVA cu data de întâi  a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile;
  • contribuabilii care sunt în insolvență la 31 .12.2017 vor intra în split TVA de la 1 martie 2018, iar cei care vor intra în insolvență după 1 ianuarie, vor intra în split TVA cu întâi a lunii următoare celei în care au intrat în insolvență.

3) Contribuabilii care au datorii restante privind TVA dar au depus scrisori de garanție bancară pentru suspendarea executării silite conform art. 235 din Codul de procedură fiscală, nu vor intra în sistemul split TVA.  Este menționat și art. 157 din Codul de procedură fiscală care prevede în ce constau datoriile restante.

4)  Sunt excluși de la obligația de plată defalcată a TVA: neplătitorii de TVA și instituțiile publice.

5) s-au adus următoarele clarificări:

  • orice plăți/încasări în numele altei persoane nu se fac prin conturi de TVA;
  • la factoring, scontări, alte modalități de finanțare care presupun preluarea  creanțelor, insituțiile de credit  și IFN-urile nu trebuie sa vireze în contul de TVA al furnizorului care aplică split TVA, contravaloarea TVA;
  • plățile în natură, compensările, sunt excluse de la sistemul split TVA.

6) se dă posibilitatea contribuabililor care au disponibil în contul de TVA să poată plăti, pe lângă TVA datorată bugetului, și alte obligații bugetare;

7) atunci când se fac plăți eronate de către un plătitor de TVA, respectiv toată suma este plătită în contul curent al unui furnizor care aplică split TVA, dacă furnizorul opțional își transferă TVA în contul de TVA, cel care plătește nu mai este penalizat (0,06%/zi);

8) clientul care este plătitor de TVA, deși nu este obligat, poate plăti TVA în contul de TVA al furnizorului care aplică split TVA pentru facturile emise înainte de intrarea furnizorului în split TVA și plătite după această dată;

9) La art. 19 alin. (1) – s-a abrogat lit. b) prin care se instituia în sarcina beneficiarului ce achita eronat factura, o amendă de 50% din valoarea TVA nevirată în contul de TVA al unui furnizor care aplică split TVA.  S-a menținut doar penalitatea de 0,06%/zi până la data corecției.

10) se va acorda facilitate privind reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe venit, pe perioada de aplicare a split TVA, inclusiv pentru persoanele care au optat pentru split TVA în anul 2017 (acestea fiind obligate să rămână în sistemul split TVA cel puțin un an).

Și în această variantă, efectele aplicării split TVA se vor extinde asupra tuturor plătitorilor de TVA, chiar dacă aceștia nu aplică split TVA.

Astfel, orice persoană înregistrată ca plătitor de TVA care nu aplică split TVA va trebui să acorde atenție plăților către furnizori, întrucât dacă aceștia figurează în Registrul persoanelor care aplică mecanismul plății defalcate a TVA, plata TVA din factură va trebui efectuată în contul de TVA al furnizorului.

 

Leave A Reply