• Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
 • Elaborarea balantei de verificare lunara
 • Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal
 • Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal
 • Impozit pe profit
 • TVA
 • Consultanta privind fiscalitatea la nivelul organizatiei dvs
 • Elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie.
 • Asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.
 • Auditarea situatiilor financiare statutare
 • Auditarea situatiilor financiare intocmite in conformitate ca orice alt cadru de raportare financiar-contabil
 • Infiintari societati comerciale;
 • modificari acte constitutive;
 • cesiuni parti sociale, intrari/retrageri asociati;
 • Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite sau leasing
 • Obtinerea certificatelor fiscale si certificatelor constatatoare