Alte servicii

  • Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite sau leasing
  • Obtinerea certificatelor fiscale si certificatelor constatatoare
  • Evaluarea patrimoniului companiei